Naše služby

Tam, kde ostatní většinou končí, my začínáme. Kromě běžných poradenských služeb poskytujeme služby podnikatelským subjektům při přípravě rozvojových či ekologizačních projektů včetně identifikace možných finančních zdrojů na jejich investiční podporu.

Spolupracujeme s podnikatelskou i veřejnou sférou s cílem předcházet konfliktům rozvoje podniků s životním prostředím a současně pomáháme při řešení konfliktních situací, pokud již nastaly, a při komunikaci zúčastněných stran. V obou sférách jsme schopni vést jednání na všech úrovních, od technických pracovníků až po vrcholový management.

Naše služby nemají pevné škatulky. Jsme zvyklí pracovat s každým klientem individuálně, dle jeho potřeb. Žádný klient pro nás není příliš velký ani příliš malý. Máme rozsáhlé zkušenosti jak se spoluprací s nadnárodními společnostmi, tak s malými podniky i se všemi úrovněmi veřejné správy, včetně malých obcí. Pro naše klienty stabilně zpracováváme autorizované odborné posudky a rozptylové studie podle zákona o ochraně ovzduší.