Naši klienti

Z více jak stovky našich klientů z řad soukromé i veřejné sféry namátkou vybíráme: C–Energy Planá s. r. o., ČEZ a. s., FONTEA a.s., Jihočeský kraj, METALURGIE Rumburk s. r. o., Metso Czech Republic, s. r. o., Město Tábor, Ministerstvo životního prostředí, Nejvyšší kontrolní úřad, PROMET FOUNDRY a. s., Severočeské doly a. s., SKLÁRNY MORAVIA, akciová společnost, Státní fond životního prostředí ČR, TATRA METALURGIE a. s., Teplárna Písek, a. s., ZPS – SLÉVÁRNA, a. s.