O nás

Jsme malá česká konzultační firma působící v oblasti životního prostředí, která vznikla v roce 2003. Specializujeme se na technické poradenství s vysokou přidanou hodnotou, zejména v ochraně složek životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. Využíváme přitom rozsáhlé zkušenosti jak s řešením problémů v ochraně životního prostředí v České republice, tak v zahraničí. Náš pracovní tým tvoří odborníci (interní i externí) v oblasti environmentální politiky, odborných a legislativních aspektů ochrany složek životního prostředí, zejména ochrany ovzduší, finančních mechanismů pro ochranu životního prostředí, problematiky veřejné podpory, projektového cyklu evropských fondů, přípravy projektových žádostí a studií a zpracování finančních a ekonomických analýz. Pracovní tým vede Ing. Jiří Morávek a RNDr. Lubomír Paroha. V oblasti administrace dotačních projektů jsou dlouhodobou součástí pracovního týmu Mgr. Petra Borůvková a Ing. Olga Vonková.

Jiří Morávek
Jiří Morávek (1978) vystudoval VŠCHT v Praze a působil v letech 2004 až 2007 na Ministerstvu životního prostředí jako referent a posléze jako zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší a vedoucí oddělení. V jeho kompetenci byla příprava koncepčních dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a odborných podkladů pro právní úpravu.
Od roku 2007 působí v soukromé sféře na pozici senior konzultanta a zabývá se poradenstvím v oblasti ochrany životního prostředí a poradenstvím v oblasti dotací na ochranu životního prostředí. Podílel se na přípravě platné právní úpravy pro ochranu ovzduší a na procesech notifikace poskytování veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí. Je členem Rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí.

Lubomír Paroha
RNDr. Lubomír Paroha (1958) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematické struktury.
Visiting scholar – Pembroke College, Cambridge University, United Kingdom, Global Environmental Security.
Od roku 2003 zakladatel a partner v Ascend s. r. o. Přes 30 let odborné praxe v ochraně životního prostředí. Pracovní zkušenosti z 20 zemí severní polokoule. Specializace na ochranu ovzduší, veřejné financování investičních projektů, modelování.