O nás

Jsme malá česká konzultační firma působící v oblasti životního prostředí, která vznikla v roce 2003. Specializujeme se na technické poradenství s vysokou přidanou hodnotou, zejména v ochraně složek životního prostředí, zejména ochrany ovzduší. Využíváme přitom rozsáhlé zkušenosti jak s řešením problémů v ochraně životního prostředí v České republice, tak v zahraničí. Náš pracovní tým tvoří odborníci (interní i externí) v oblasti environmentální politiky, odborných a legislativních aspektů ochrany složek životního prostředí, zejména ochrany ovzduší, finančních mechanismů pro ochranu životního prostředí, problematiky veřejné podpory, projektového cyklu evropských fondů, přípravy projektových žádostí a studií a zpracování finančních a ekonomických analýz. Pracovní tým vede Ing. Jiří Morávek.

Jiří Morávek
Jiří Morávek (1978) vystudoval VŠCHT v Praze a působil v letech 2004 až 2007 na Ministerstvu životního prostředí jako referent a posléze jako zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší a vedoucí oddělení. V jeho kompetenci byla příprava koncepčních dokumentů v oblasti ochrany ovzduší a odborných podkladů pro právní úpravu.
Od roku 2007 působí v soukromé sféře na pozici senior konzultanta a zabývá se poradenstvím v oblasti ochrany životního prostředí a poradenstvím v oblasti dotací na ochranu životního prostředí. Podílel se na přípravě platné právní úpravy pro ochranu ovzduší a na procesech notifikace poskytování veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí. Je členem Rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí.